(at Ps 147)

(at Ps 147)

(at Mott And Prince Street)

(at Mott And Prince Street)

(at Marquee New York)

(at Marquee New York)

(at MTA G train Greenpoint Ave)

(at MTA G train Greenpoint Ave)

(at BIZARRE Bushwick)

(at BIZARRE Bushwick)

at IFC Center

at IFC Center

(at Mable’s Smokehouse)

(at Mable’s Smokehouse)

(at Bowery & Houston)

(at Bowery & Houston)

(at Myrtle Avenue)

(at Myrtle Avenue)

(at Gateway Triangle)

(at Gateway Triangle)